I UKH har vi ikke mange regler og love, for vi forventer at alle behandler hinanden og huset med respekt. UKH fungerer såldes, at der afholdes husmøde hver 2. torsdag. Alle er velkomne til at deltage i husmødet, som er husets besluttende myndighed i det daglige. UKH’s unge har lavet en slags code of conduct, som er de retningslinjer vi følger:

 
 
 

§ UKH ER DEM DER ER I UNGDOMSKULTURHUSET

§ UKH ER ET DO-OCRACY

§ SIG ALTID “HEJ”

§ EFTERLAD ALTID HUSET SOM DU GERNE VIL ANKOMME TIL DET

§ ALT ER FÆLLESANSVAR

§ RESPEKT FOR ANDRE MENNESKER OG DERES TING

§ INGEN RYGNING INDENFOR

§ ALT MED MÅDE

§ KØR GOD UKH-STIL

§ HELLERE PUSTE TIL GNISTEN END AT ÅNDE FOLK I NAKKEN

§ HUSK KOMMUNIKATION (konkret, konstruktivt & kærligt)

 
 

Følg med på UKhs interne gruppe

 
 

UKH gennem tiden

IMG_0392.png

2014-2015

Midlertidigt ungdomskulturhuset starter i pavilloner på Godsbanen i marts 2014. Inddragelsesproces starter med henblik på at få unge til at involvere sig i projektet og give deres inputs til, hvad et ungdomskulturhus skal indeholde og placeres. En måneds eksperiment finder sted i Rå Hal i oktober/november 2014, hvor etableres en måneds ungdomskulturel laboratorium i samarbejde med Bureau Detours og Institut for (X).

2015-2017

Ungdomskulturhuset rykker ind i det tidligere Børnenes Hus i Hjortensgade 23. Huset bliver døbt UKH. Der ansættes personale til at stå for den daglige drift. Der bygges musikstudie, etableres atelier og der afholdes mange husmøder. DFUNK flytter ind og bliver en fast partner i UKH. I den store hal holder en del skatere og parkourister til og træner. UKHs første kunst- og kulturfestival finder sted i 2017 og bærer navnet IYAC - International Youth Arts and Culture. Festivalen skabes i samarbejde med Skrivekunstskolen, Gøglerskolen, Skolen for Kunst- og Design, Cirkus Tværs, BLOCK og Radar.

Børnenes-Hus.png
30222404_817843045080108_2283388250175307776_n.jpg

2017-2019

Juli 2017 rykker UKH ind i Knudrisgade 5, der tidligere husede Folkeregisteret og Skatteforvaltningen. En ny og større bygning giver nye muligheder, og UKH ekspanderer betragteligt i både aktivitetsniveau og antal af brugere. Nu kobles lokaler på, som lejes ud til unge kunstnere og musikere. Fællesspisninger bliver vigtige samlingspunkter, som trækker nye unge ind i huset. SPACE festivalerne bliver født og afviklet i henholdsvis maj 2018 og december 2018.

2019

Atter en gang flytter UKH. Denne gang til det tidligere Amtssygehus på Tage-Hansens Gade. Her er UKH pt. beliggende i det tidligere storkøkken og Patienthotel. Vi håber på, at dette bliver en permanente placering, for hold da op vi har en fed bygning her!

IMG_4582.png

Evaluering

I 2017 blev der udarbejdet en evaluering af UKH. Urban Goods udarbejdede evaluering, som vi er ret stolte af. Evalueringen blev udformet, så den dels fortæller UKHs historie og dels så man kan dykke ned i rapporten med perspektiver som ung, som fagperson og som politiker. Evalueringen hedder UKH – Mulighedernes Hus, og det er præcist sådan vi ønsker unge skal se og opleve vores hus.

Du kan læse evalueringen her.