Back to All Events

PUKK Live Pitch

live pitch.jpg

Den 10. spetember 2019 uddeler vi penge til unge kunst- og kulturprojekter skabt af unge for unge i Aarhus Kommune!

Har du et projekt i støbeskeen, så mød op og dyst med andre om at få en del af puljen. Midlerne gives til kreative/kulturelle produktioner i bred forstand, som munder ud i et offentligt arrangement.

Der er ikke mange penge tilbage i puljen, så vi uddeler denne gang penge til mindre projekter. I kan søge max 10.000 kr.

*Hvordan foregår det?*

Uddelingen foregår således, at du melder dig til at pitche dit projekt til et møde, hvor alle er velkomne til at komme og se på. Du har tre minutter til mundtligt at præsentere dit projekt. Du har ikke adgang til projektor.

På aftenen, efter alle har pitchet deres projekter, træffer PUKK’s bevillingsudvalg afgørelse om, hvem der får tildelt penge. Dette annonceres fra scenen sidst på aftenen.

*Hvornår, hvor og tilmelding*

Ungdomskulturhuset - UKH
Tage-Hansens Gade 2, bygning 7, 8000 Aarhus C.

Husk at tilmelde dit projekt til pukk@aarhus.dk senest søndag d 8. september midnat.

På selve dagen skal du medbringe en kort tekst om dit projekt / ide og et anslået budget, som bevillingsudvalget skal have.

Har du brug for sparring omkring dit projekt / idé / pitchen, så skriv til pukk@aarhus.dk, så ringer vi til dig.

Hvis du vil vide mere om PUKK Puljen, kan du blive klogere inde på vores hjemmeside: https://www.pukk.dk/

Earlier Event: September 10
Sewing Club Aarhus
Later Event: September 11
Ungdomsskole hold: Saga